Jdi na obsah Jdi na menu

Kostel sv. Petra a Pavla

Farní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla má románské jádro. Jeho nejstarší část je ze stejné doby jako bazilika sv. Prokopa v Třebíči, tedy zhruba ze 13. století. Kostel prošel gotickými úpravami. Věž je z poč. 16. stol. Velkou raritou je zvon ve věži s motivem Madony s dítětem Ježíškem z roku 1509. Průměr zvonu je 105, hloubka 82 a tloušťka věnce 8 cm. Hmotnost se odhaduje na 725 kg. Při zpevňování základů v r. 2013 byly objeveny ve zdivu kameny se stejnými značkami kameníků, jaké nacházíme v bazilice sv. Prokopa v Třebíči (pol. 13. stol.).
 
hu-oltar-pred-1975-50.jpgPřestavby a devastace chrámu
Kostel byl přestavován v 18. a 19. stol. Pohroma jej postihla v 70. letech 20. stol., kdy byl v rámci tzv. liturgické reformy zničen hlavní oltář, kazatelna i boční oltáře, vše s bohatými řezbami. Vzácná kamenná gotická dlažba v presbytáři byla zalita betonem a v lodi překryta dřevěnou podlahou. Dřevěné zábradlí kůru bylo zakryto nevkusným umakartem známým z bytových jader panelových domů. Kovaná mřížka byla vyhozena, rozřezána a bylo z ní na hřbitově vyrobeno zábradlí u vchodu do sacristie.
 
Na místo, kde dříve býval Kristus Pán v Oltářní svátosti, se posadil kněz...

Farníci se s touto devastací posvátného a historicky nesmírně cenného místa nikdy nesmířili a po odchodu kněze, který tuto škodu způsobil, se začalo stále hlasitěji mluvit o nutnosti napravit alespoň některé škody.
 
Kolem roku 2005 bylo sedes kněze posunuto stranou a na jeho místě byl zhotoven provisorní svatostánek, do něhož byla zpátky přenesena Velebná svátost. Středem pozornosti tak už nebyl člověk, ale opět Bůh. Stále více farníků si ale přálo, aby kolem tohoto svatostánku bylo obnoveno retábulum s původními obrazy a sochami, nebo aby byl obnoven celý hlavní oltář. To ale nebylo možné, neboť některé obrazy a sochy beze stopy zmizely.

Velmi zvláštní události v letech 2009-2012
Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok svatého Pavla u příležitosti dvoutisícího výročí narození tohoto světce. Posvátný rok byl zahájen na svátek sv. Petra a Pavla 2008 a ukončen o rok později. Rok 2013 se pak v českých a moravských diecézích stal rokem sv. Cyrila a Metoděje u příležitosti výročí 1150 let od jejich příchodu na Moravu. A právě v tomto období  se stalo několik zvláštních, až neuvěřitelných událostí: V roce sv. Pavla jsme nad provisorní svatostánek zavěsili bývalý oltářní obraz sv. apoštolů Petra a Pavla a krátce na to byly nalezeny obrazy sv. Cyrila a Metoděje z hlavního oltáře, které byly považovány za ztracené.
 
Na prahu roku sv. Cyrila a Metoděje byla rakouskou policií zabavena socha sv. Metoděje, která byla z našeho kostela odcizena r. 2005 a byla už také považována za nenávratně ztracenou. Asi o měsíc později se prostřednictvím Ministerstva kultury ČR vrátila zpět do našeho kostela. Původní hlavní oltář tak mohl být alespoň částečně obnoven.
 
Generální oprava kostela v r. 2013Rozsáhlé opravy 2013
Ve zmíněném roce 2013 pak kostel prošel náročnou a rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byla kompletně opravena věž včetně krytiny, fasády a ciferníků hodin. Polovina trámového stropu byla vyměněna. Byly zpevněny a odvodněny základy celého chrámu, zhotoveny nové vnitřní omítky do výše 2 m a provedna výmalba celého interiéru. Generální opravou prošla elektroinstalace. Umakart z kůru byl odstraněn a staré dřevěné zábradlí bylo odborně zrestaurováno, stejně jako všechny dveře i vrata hlavního vchodu.
 
V rámci těchto oprav se uvažovalo také o obnově vzácné kamenné dlažby. Již v přípravné fázi se ale ukázalo, že by to bylo nad síly farnosti: Pouze zákonem požadovaný archeologický průzkum by trval možná i 5-6 měsíců a vyšel by na 200-400 tis. Kč. K těmto nákladům by pak přistoupily ještě náklady na samotnou opravu podlahy. Tento úkol tedy bude čekat na příští generace.
 
V roce 2014 začala na západním průčelí obnova nátěru fasády kostela. Ta bude probíhat postupně podle finančních možností farnosti.
 
Bohoslužby
Hlavním účelem každého křesťanského chrámu je, aby kněz na kamenném oltáři přinášel za sebe a sobě svěřené věřící (živé i zemřelé) Bohu Otci dokonalou oběť. Tou je oběť Pána Ježíše Krista, která se tak na tomto oltáři zpřítomňuje. V letech 2008-2014 neměla farnost vlastního faráře, ale byla spravována z farnosti Třebíč-Jejkov. Mše sv. tedy byla v kostele sv. Petra a Pavla sloužena jen jednou v neděli a jednou ve všední den. To se v říjnu 2014 změnilo: Jejkovský farář byl jmenován farářem v Újezdě. Zatímco nedělní Mše sv. bývala dříve pouze jedna, nyní jsou slouženy dvě. Mše svatá je pravidelně sloužena také na první pátek a sobotu v měsíci a o všech větších svátcích.
 
Více se o pořadu bohoslužeb dozvíte na kostelní vývěsce a nebo zde.
 
Foto 1: Původní vyřezávaný oltář zničený kolem r. 1975
Foto 2: Generální oprava chrámu v r. 2013