Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Soudruzi umučili P. Toufara. Zemřel přesně před šedesáti lety

ObrazekBěhem výslechů komunisté faráře Toufara umístili do sklepní cely valdické věznice, kde musel strávit několik dnů v zimě bez jídla a pití. Poté ho zbili obuškem, čímž chtěli faráře donutit k přiznání, že "čihošťský zázrak" sám zinscenoval pomocí vlastnoručně sestrojeného technického zařízení. Po krutém mučení kněz zemřel 25. února 1950 na následky prasklého žaludečního vředu.

V roce 1968 řekl při vyšetřování Toufarovy smrti doktor František Mauer: "Toho člověka nebylo možno zachránit. Byl neobyčejně surovým způsobem utlučen k smrti. Příbuzným byla jeho smrt oznámena až v roce 1954.

(Článek včetně fotografií najdete na portálu ČT24)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farnost Třebíč - Jejkov má nové bankovní spojení

Naše farnost má nový účet!

Dosavadní účet č. 15202 88399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. byl dnes, 24. 2. 2010 zrušen. Stalo se tak o několik dní dříve, než bylo původně plánováno.

V tuto chvíli již používáme nový účet vedený u Poštovní spořitelny, a.s. Jeho číslo je
235 450 516/0300.

Změna bankovního ústavu bude pro naši farnost znamenat finanční úsporu asi 400 Kč měsíčně.

Můžete-li naši farnost finančně podpořit, převeďte, prosím, ze svého účtu jakoukoli částku na tento náš nový účet. Jako konstantní symbol uveďte 0558.
Variabilní symbol pak jakýkoli dle Vašeho uvážení, např. část Vašeho rodného čísla, nebo IČ Vaší firmy. Doklad o Vašem daru snižující Váš

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nové fotografie z nedělního turnaje

ObrazekDo farní kanceláře přichází stále nové fotografie z nedělního hokejového turnaje a stále se objevují nové neokoukané záběry. Děkujeme za ně a ve fotogalerii přinášíme ty nejlepší z nich. Zároveň vyzýváme i všechny ostatní, kdo v neděli na stadionu fotili, aby své nejlepší fotografické úlovky nabídli k prezentaci na našich farních stránkách.

Posílat je můžete na známou adresu "farnost zavináč jejkov cz".

 
Celý příspěvek

Farní hokejový turnaj vyhrála bazilika; Horní Újezd je 2., Jejkov 3.

ObrazekVítězem I. farního hokejového turnaje se stala farnost Třebíč - zámek.

Celkové pořadí:
1. ŘKF Třebíč-zámek
2. ŘKF Horní Újezd
3. ŘKF Třebíč-Jejkov
4. ŘKF Třebíč-město

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: I. farní hokejový turnaj na kapucínské zahradě | 2 Komentářů:

Zemřela Marie Kovářová

Ve věku nedožitých 83 let zemřela v pátek 12. února paní Marie Kovářová, švagrová P. Antonína Kováře. Oznámili to dnes její nejbližší příbuzní.

Poděkování za její život a rozloučení s ní začne v sobotu 20. 2. v 10.30 hod. v domě smutku ve Slavěticích a pokračuje v 11 hod. ve farním kostele v Dalešicích.

R. I. P.!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

IV. brněnské bioetické dny

Česká biskupská konference ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá ve dnech 23. - 25. 4. 2010 v Brně konferenci s mezinárodní účastí – IV. brněnské bioetické dny, které budou zaměřeny na aktuální etické otázky manželského a rodinného života. Zvláštní pozornosti bude věnována problémům spojených s používáním moderních technologií. 

Na konferenci promluví přední odborníci z oblasti teologie, biologie, medicíny, psychologie a dalších oborů. Hlavní referát přednese spišský biskup Mons. František Tondra. Promluví také Mons. Vojtěch Cikrle, Mons. Aleš Opatrný, doc. Jaroslav Max Kašparů, prof. Vladimír Smékal, prof. Ladislav Tichý, prof. Bohumil Chmelík a další. Svou účast přislíbil také děkan Bioetické fakulty Papežské univerzity Regina Apostolorum v Římě prof.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Všechny děti na Jejkov!

ObrazekKDO SI HRAJE NEZLOBÍ - Program pro ty, kdo budou trávit jarní prázdniny v Třebíči.
Začínáme každý den od 8. února 2010 do 12. února 2010 v 9 hod. v sakristii na Jejkově, vchod od zimního stadionu.

Zúčastnit se můžete každý den nebo jen některý podle uvážení. Buď bude program probíhat v sakristii nebo se den dopředu domluvíme a půjdeme sáňkovat nebo bruslit. Předpokládaný konec v 11.30 hod. Program je pro děti ve věku 5 - 12 let.

Sobotní pravidelný program "Kdo si hraje nezlobí " pokračuje v sobotu 20. února 2010 v 9 hod. v sakristii kostela na Jejkově, vchod od zimního stadionu. Zvány jsou zejména děti ve věku 5 - 12 let.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Moskevský patriarcha o vztahu ke katolíkům a protestantům

ObrazekPatriarcha Moskvy a vší Rusi Kirill řekl shromáždění biskupů, že se pravoslavná církev stále více blíží katolíkům, protože sdílejí pohled na situaci křesťanství v dnešním světě, jako je sekularizace, globalizace a erose tradičních mravních principů.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Biskup Vojtěch: přeji si, aby se prohloubila úcta k Eucharistii a radostné vědomí Boží blízkosti

ObrazekVstupujeme do roku, v němž si mimo jiné připomínáme jednu významnou událost naší diecéze. Právě před sto lety byly zahájeny adorační dny ve farnostech. Ohlédněme se trochu do historie.

Za předsednictví devátého brněnského biskupa Mons. ThDr. PhDr. JUDr. Pavla hraběte Huyna (1868 – 1946) proběhla v roce 1909 první brněnská synoda. Tehdy bylo rozhodnuto, aby každé farnosti náležel jeden den v roce, v němž by byla v kostele vystavena Nejsvětější svátost, a lidé měli možnost společné nebo soukromé adorace.

Počínaje rokem 1910 byla štafeta adoračních dnů zahájena. V některých farnostech se adorace před Nejsvětější svátostí udržela, v jiných během času zanikla. V roce 1997, který jsme podle přání Svatého otce Jana Pavla II. v rámci přípravy na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Setkaní „starší mládeže“ před postní dobou 12.–14. 2. 2010

Zveme vás na pobyt mladých v Diecézním centru života mládeže v Osové Bítýšce. V rámci víkendu můžete v pátek večer navštívit X. ples DCM v Brně na Stadionu Kounicova. V sobotu bude pokračovat program seznámením a hrami, výletem a duchovním programem.
Akce je určena pro mladé od 25 let výše. Doporučený příspěvek za pobyt je 300 Kč. Přihlášky na víkend zasílejte do 10. 2. 2010 na e-mail: dcm.bityska (zavin.) biskupstvi.cz; rezervace lístků na ples: dcm.brno (zavin.) biskupstvi.cz.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ - poselství biskupa Vojtěcha

ObrazekMilé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitbu.

A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství do 25. března 2010. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Svatý otec vyzývá k solidaritě s lidmi na Haiti, Charita vyhlásila sbírku

Nejchudší zemi západní polokoule Haiti zasáhlo silné zemětřesení. Otřesy půdy vážně poničily hlavní město Port-au-Prince, podle odhadů zemětřesení zasáhlo tři miliony osob. Veřejnou sbírku na pomoc po tomto zemětřesení vyhlašuje Charita ČR prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která na Haiti již několik let řídí humanitární projekty.

Praha, Olomouc: Charita Česká republika vyhlašuje na pomoc Haiti veřejnou sbírku a otevřela sbírkový účet číslo 35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999. Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS HAITI na číslo 87 777 (jedna DMS stojí 30 Kč,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Začala příprava k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření

ObrazekNezbytnou podmínkou pro přípravu na první sv. přijímání a svátost smíření je účast na výuce náboženství ve škole nebo na faře. Svátosti se udělují zpravidla ve 3. třídě. Intenzivní příprava k přijetí svátostí probíhá po nedělní mši sv. v 9.00 hod., na kterou jsou děti spolu s rodiči zvány.

Bezprostřední příprava začala 10. 1. 2010 a potrvá až do vlastního prvního sv. přijímání. To nejbližší bude v neděli 23. 5. 2010 o slavnosti Seslání Ducha Svatého ve farním kostele Proměnění Páně. Přihlásit k přípravě se můžete na faře nebo po bohoslužbě v sakristii.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Netradiční vánoční koncerty se zkušenými interprety

Pro nadcházející vánoční svátky pro své posluchače připravily pěvecké sbory Musica animata (Třebíč) a Santini (Telč) spojené v projektu HARMONIA LAUDES velmi netradiční sérii tří koncertů, při kterých zazní hudba na pomezí různých žánrů, kterou lze označit jako symphonic artrock. Mimo tradičních vánočních písní zazní i skladby Charlese Norwella. Spolu s velkým pěveckým sborem a smyčcovým orchestrem účinkují i členové rockových skupin ARCHA a YETTIrock.
 
Koncerty se uskuteční 29. prosince v 19 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči, 3. ledna v 17 hod. v kostele Jména Ježíš v
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Třebíčský operní festival 13. - 18. 12. 2009

Obrazek

Třebíčský operní festival zahajuje již 13. prosince.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kanonické tabulky

Kanonické tabulky (oltářní tabulky pro tradiční Mši svatou)

Kanonická tabulka č. 3 - In principio erat Verbum

In principio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum, et
Deus erat Verbum. Hoc erat
in principio apud Deum. Omnia
per ipsum facta sunt: et
sine ipso factum est nihil, quod
factum est: in ipso vita erat,
et vita erat lux hominum:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Rušný život farnosti Horní Újezd na přelomu roku sv. Pavla a roku kněží

ObrazekRok 2009 byl pro naši farnost nadmíru živý. Jeho první polovina se nesla v duchu papežem vyhlášeného roku sv. apoštola Pavla (29. 6. 2008 - 29. 6. 2009 u příležitosti 2000. výročí jeho narození) a druhá polovina ve znamení roku kněží (19. 6. 2009 - 19. 6. 2010 u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana M. Vianeye).

Počátkem roku farnost získala souhlas Národního památkového ústavu a Obce Horní Újezd k vybudování

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Blíží se jubilejní desátá Tříkrálová sbírka 2010

Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 3. ledna 2010 požehná biskup Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům. Tříkrálová sbírka, kterou v České republice pořádá Charita České republiky, bude v brněnské diecézi zahájena pontifikální bohoslužbou celebrovanou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 3. 1. v 10.30 hod. Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno. Číslo konta, na které může každý přispět, je 1583741621 / 0100. Svoji dárcovskou sms pro Tříkrálovou sbírku pošlete ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vyšla kniha o cestě Benedikta XVI. do ČR

Právě vyšla publikace pojednávající o třídenní apoštolské návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice, jež se uskutečnila 26. - 28. 9. 2009.

Vedle velkého množství barevných fotografií, které zachycují různé okamžiky z třídenní návštěvy Svatého otce, přináší publikace také všechny proslovy, homilie a pozdravy papeže Benedikta XVI.
Dále zde najdete proslovy prezidenta České republiky Václava Klause, kardinála Miloslava Vlka, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy České biskupské konference arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého, rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, zástupce studentů akademické obce Jaroslava Lormana a pozdrav zástupce mládeže Vladislava Janouškovce. Tato kniha přináší

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vysokoškoláci vzpomínají na sametovou revoluci

Vysokoškoláci vzpomínají na sametovou revoluci

U příležitosti 20. výročí tzv. sametové revoluce pořádá Vysokoškolské katolické hnutí Brno, o.s. v podzimním semestru 2009 cyklus přednášek a besed "1948 – 1989 – 2009. Osobnosti a témata z období komunistické nesvobody v Československu".

Program

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News