Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Svatý otec hovořil o blahořečení pražských mučedníků

angelus20121014.pngNa náměstí sv. Petra přišlo v neděli 14. 10. před polednem přibližně 30 tisíc věřících, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před modlitbou Anděl Páně, pomodlili se a přijali apoštolské požehnání. Po hlavní promluvě pak Benedikt XVI. obrátil pozornost k sobotní beatifikaci v pražské katedrále:

„Včera v Praze byli prohlášeni blahoslavenými Bedřich Bachstein a třináct jeho spolubratrů z řádu Menších bratří. Byli zabiti roku 1611 pro svoji víru. Jsou prvními blahoslavenými Roku víry a jsou mučedníky. Připomínají nám, že věřit v Krista znamená mít ochotu trpět spolu s Ním a pro Něho.“

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Oprava varhan v mírném předstihu

imag2568-25.jpgPráce na generální opravě jejkovských varhan jdou zatím, Bohu díky, bez problémů a komplikací a proto jsou nyní v mírném předstihu oproti původnímu harmonogramu.

Díky Vaší štědrosti už máme uhrazené faktury v celkové výši 306.288 Kč. Na úhradu celé opravy nám však ještě chybí 1,32 mil. Kč. Proto Vás chci jménem naší farnosti i jménem svým požádat o Vaši pomoc.

Velmi by nám pomohlo, kdybychom mohli počítat s nějakým Vaším - třebas i malým, ale pravidelným - příspěvkem tak, abychom každý měsíc dali společně dohromady alespoň

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benefiční SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT na podporu opravy jejkovských varhan

12-09-27-trebic-t.jpg

Římskokatolická farnost Třebíč Jejkov společně s pěveckým sborem SANTINI Telč si vás dovoluje pozvat na slavnostní benefiční SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT, který se uskuteční dnes 27. září 2012 v 19 hod. v kostele proměnění Páně v Třebíči. V podání tohoto mladého, dynamicky se rozvíjejícího pěveckého sboru zazní nejen klasické skladby světové duchovní hudební literatury, ale také oblíbené spitiuály.

Více informací ZDE

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel P. Jeroným Filip Hofmann, OPraem.

jeronym-jihlava.jpgNejvyšším Veleknězem byl pozván k věčné chvále jeho věrný služebník Jeroným Filip Hofmann, strahovský premonstrát. Zemřel ve věku 39 let po tragické nehodě, posílen svátostmi církve, dne 14. září 2012 o svátku Povýšení svatého kříže ve Fakultní nemocnici v Brně – Bohunicích.Do premonstrátského řádu vstoupil 26. září 1997, slavné sliby složil 1. května 2002 a kněžské svěcení

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Koncert KDU-ČSL na podporu opravy našich varhan vynesl 4.200 Kč

varhany-pistaly-drevene25.jpgBenefiční koncert uspořádaný krajskou organizací KDU-ČSL na podporu opravy našich varhan vynesl 4.200 Kč. Rád bych za to vyjádřil poděkování jménem naší farnosti i jménem svým. Kéž vám to Pán Bůh oplatí!

Zároveň bych rád poprosil všechny, kdo mohou přispět jakoukoli, třeba i velmi malou částkou, aby tak učinili při sbírce v kostele, nebo převodem na farní účet č. 235 450 516 /0300.

P. Vlastimil Vojtěch Protivínský, farář

Na snímku dřevěné píšťaly demontované 29. 8. za účelem vyčištění, opravy a ozáření proti červotoči

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Církevní restituce - mýty a fakta

Mnohaletá veřejná diskuse o vyrovnání vztahu mezi církvemi a státem stále více ztrácí svou racionální podstatu, vyhrocuje se a nabývá na emocionálnosti. Fakta jsou stále častěji nahrazována mýty a prostor pro racionální argumentaci se zmenšuje. Pokusme se shrnout neustále opakované mýty a postavme proti nim nezpochybnitelná fakta:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou od 14. do 19. srpna 2012

zdar_logo.jpgCelostátní setkání mládeže (od 14 do 30 let) probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Mottem letošního setkání je „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22).

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež).

Program přinese pestrou a bohatou nabídku, ve které si každý účastník bude moci najít to své: osobní setkání s našimi biskupy, přednášky a kulturní program s koncerty a divadlem, workshopy a tvořivé dílny, sportovní

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Dlouho odkládaná oprava jejkovských varhan začala!

imag2158-25.jpgUž za působení P. Antonína Kováře OFMCap. v osmdesátých letech definitivně dosloužily staré píšťalové varhany v kapucínském kostele v Třebíči. Jejich oprava však byla dlouho odkládána. Nejdříve k opravě chyběla politická vůle starého režimu, který mluvil dokonce i do toho, v kterém kostele se varhany opravovat budou a kde nikoli. Potom bylo nutné opravovat střechu kostela a fary. Nejvíce se varhany ke své opravě přiblížily za P. Ervína Jansy, který však ve farnosti zůstal jen krátce. Po jeho odchodu se nám naskytla možnost získat nemalé prostředky na opravu fasády kostela i fary a výměnu resp. repasi oken kostela i fary. Veškeré volné prostředky farnosti tak byly použity na zajištění spoluúčasti nutné pro získání slíbených prostředků.

Po dokončení těchto velkých oprav konečně přišly na řadu varhany. Za účasti odborných pracovníků našeho biskupství byl přesně popsán jejich stav a navržen rozsah a způsob rekonstrukce. V létě loňského roku jsme oslovili osm firem s žádostí o vypracování cenové nabídky. Do užšího výběru nakonec postoupily

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nevkusná rétorika některých poslanců vyvolává proticírkevní nálady

Předseda ČBK kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml a předsed Federace židovských obcí Jiří Daníček vydali naléhavé společné prohlášení k situaci ohledně projednávání zákona o majetkovém narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zde je jeho úplné znění:

Projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi uvízlo při jednání ve Sněmovně Parlamentu ČR ve slepé uličce. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro politický boj, z nějž se zcela vytratil morální aspekt a podstata věci, kterou je náprava křivd, spáchaných komunistickým režimem.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje - mše sv. v 17.00 a 18.15 hod.!

Pocházeli ze Soluně. Cyril, vlastním jménem Konstantin, se narodil kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Byl vychován v Konstantinopoli, kde působil v diplomatických službách. Jeho starší bratr Metoděj, rodným jménem snad Michal, byl úředníkem státní správy na území obydlené Slovany, kolem r. 840 se ale stal mnichem a přijal jméno Metoděj.

Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům (asi kolem r. 860), ale r. 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu. Pro slovanský jazyk Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslovanštiny téměř celý Nový Zákon, žalmy a

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vzali jsme centrální místo Pánu v Nejsvětější svátosti a na jeho místo jsme se postavili my, kněží

Svatý otec Benedikt XVI. ve svém videoposelství při závěrečné ceremonii Mezinárodního eucharistického kongresu v Dublinu připomněl, že liturgická obnova, jak ji koncipovali otcové koncilu, se stala předmětem „mnoha nepochopení a neregulérností“.

„Reforma chtěla přivádět člověka k osobnímu setkání s Pánem přítomným v Eucharistii“ – řekl papež – "revize ale zůstala na povrchu“. Jak a proč byla liturgická reforma II. Vatikánského koncilu nepochopena a zneužita se pracovníci vatikánského rozhlasu zeptali zeptali Mons. Nicoly Buxe, italského teologa a konzultora vatikánských kongregaci pro nauku víry a pro bohoslužbu svátosti. Ten na toto téma řekl: "Došlo k tomu, co se přihodilo také na sociální a morální úrovni, totiž k příkrému propadu

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Noc kostelů nesmí z našich chrámů dělat pouhé víceúčelové sály či kulturní domy, varují biskupové

noc-kostelu.pngProgram letošní Noci kostelů v našem chrámě naleznete zde.

Liturgická komise Konference biskupů Slovenska (KBS) vydala upozornění o nutnosti respektu vůči posvátnému prostoru. Celý text mohou zájemci najít na této internetové stránce.

„Zvláště v kontextu nadchádzející tzv. Noci kostelů, která se uskuteční 1. června 2012, si musíme být vědomi toho, že by bylo chybou vytvořit při této příležitosti z našich chrámů pouhé víceúčelové sály či kulturní domy. Je nutné účastníkům a návštěvníkům nabídnout právě to posvátno, které dnes mnozí hledají. A při zachování identity kostela jako místa, kde přebývá živý Bůh, může připravovaný program těmto lidem posvátno a kontakt s Bohem vhodně zprostředkovat," uvádí se v upozornění, pod nímž je podepsán předseda liturgické komise KBS Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel Mons. Laštovica

lastovica.jpgV den slavnosti Nanebevstoupení Páně 17. května 2012 zemřel v nemocnici sv. Pia XI. v Římě kněz brněnské diecéze Mons. ThDr. Josef Laštovica. Poslední rozloučení proběhne v pátek 25. května 2012 v 15 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla a v sobotu 26. května v kostele Narození Panny Marie v Jimramově v 10.30. Poté bude uložen na místním hřbitově. 

Brno/Vatikán: Mons. ThDr. Josef Laštovica se narodil 1. listopadu 1925 v Jimramově. Na Velehradě a v Brně studoval gymnázium, které v roce 1945

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farní tábor Horní Újezd 8. - 15. 7. 2012

Kluci a holky jsou zváni na farní tábor v Horním Újezdě!
Kdy? 8. - 15. 7. 2012
Kde? Fara Horní Újezd u Třebíče
Kdo? Děti od 8 – 14 let
Cena: 800 Kč
Tak přijeď! Čeká tě týden plný her a zábavy, sportu i odpočinku a poznávání nových kamarádů. Chybět nebudou ani táborák a společné výlety do přírody, stejně tak bude čas i ke společnému zamyšlení, modlitbě a Mši svaté. To vše spolu s knězem, bohoslovci a

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

PASTÝŘSKÝ LIST K VII. SVĚTOVÉMU SETKÁNÍ RODIN

Milé sestry, milí bratři,
prožíváme květen, který je zvláštním způsobem věnován Ježíšově matce Panně Marii, ale tento měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení o dnešní rodině. Jedním z nich je sté výročí, kdy jako ocenění a uznání důležitosti ženy v rodině byl vyhlášen a poprvé slaven Den matek. Stalo se tak ve Spojených státech amerických a u nás byl tento den slaven (i když s určitým přerušením) od roku 1923 vždy na druhou květnovou neděli.

Dále si připomínáme významný den, který Valné shromáždění Organizace spojených národů počínaje rokem 1994 vyhlásilo 15. květen každého roku jako Mezinárodní den rodin. Důvodem a cílem bylo posílení vědomí důležitosti rodiny jako základního prvku společnosti

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pouť ministrantů 2012

ministranti.jpgV sobotu 26. 5. 2012 se uskuteční diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna. Přihlásit se můžete do 15. května v sacristii, nebo na email: knot.ek (zav.) centrum.cz. Uveďte, do jakého děkanátu vaše farnost patří Třebíč - Jejkov i Horní Újezd patří do třebíčského děkanství).
 

Skupiny děkanátů přijedou na sedm určených míst - viz plakát (byl přílohou ACEB 02/2012 a je k dispozici zde. Není možné přijet jinam. Dopravní prostředek, který vás doveze na určené místo, je pak možné jet zaparkovat na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kdo mohl mít z Ježíšova vzkříšení větší radost než jeho Matka?

Maria je pro křesťany velmi silným obrazem toho, co pro ně Bůh připravil. Maria přijala Boží slovo do svého života s takovou otevřeností, že se stalo Tělem – a přebývalo mezi námi. Jako posluchači vtěleného Slova neděláme vlastně nic jiného, než ona. Označujeme-li ji jako královnu, pak vždy ve vztahu k jejímu Synu, který je naším Zachráncem a Vykupitelem.

Věříme-li, že nám připravil dary větší, než jsme s to si představit, dokonce sám sebe (Řím 8, 32), proč bychom neměli věřit, že tím samým neobdařil také svou matku, která nejenom naslouchala Jeho slovu, ale která s Ním dlouhá léta žila v takové blízkosti, o níž se nám může jen zdát, a která Jej přijala a vyznala jako svého

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Biskupové varují před zneužíváním oprávněného zklamání občanů a podněcováním ke hněvu a nenávisti

Přinášíme Slovo biskupů k situaci ve společnosti, kterým se obrací na občany, na něž doléhá složitá ekonomická situace.

Bratři a sestry,

jako pastýři církve si uvědomujeme svoji spoluzodpovědnost za všechny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. Tímto naším dopisem se chceme obrátit především na ty z vás, na které v současné době doléhá složitá ekonomická situace.

Víme, že cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně slabé, na vícečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. Bolestně také zasahuje ty, kterým se i přes poctivé úsilí nedaří nalézt práci. Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé mladé i starší lidi není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou otázkou, ale také problémem uchování si vědomí vlastní důstojnosti a

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Sv. Pius V. - podle klasického kalendáře v pátek 5. 5., podle reformovaného už dnes 30. 4.

Svatý papež Pius V. měl dobré vztahy s římským lidem, kterému se dokázal velmi přiblížit a přitom zůstat náročným - omezil hlučné hry a zakázal býčí zápasy.

Zval do města dominikánské kazatele a sám býval s lidem přítomný jejich promluvám.

Za jeho pontifikátu se v Německu podařilo zastavit postup protestantismu. V Polsku, kde hrozil náboženský rozvrat, se podařilo situaci urovnat ve prospěch církve. Slibně se církev rozvíjela i ve Střední a Jižní Americe. Vydal nový misál (1570), který r. 1962 nepatrně upravil Jan XXIII. a který je dodnes v platnosti. Proti Turkům se sv. Piu V. podařilo

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Svatému otci k jeho narozeninám hojnost Božího požehnání!

Svatému otci k jeho dnešním 85. narozeninám přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání: "Tam kde strmí Církve skála, jak od časů Petra stála, v přepamátném věčném Římě, celý svět se spojil v hymně: Svatého nám Otce, Bože, v Církvi chraň a zachovej!

Všechny sbory nebešťanů, proste s námi za ochranu, pro kněze, jenž k spáse lidí, Kristův koráb moudře řídí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News